บริการศัลกรรมทางใบหน้า

การเลือกบริการนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันแรกในการเริ่มต้นศัลยกรรม

Archive for October, 2014

การเลือกใช้สถาบันบริการด้านการทำศัลยกรรม

without comments

การที่เราจะลงมือหรือเลือกทำอะไรสักอย่างนั้นมันควรที่จะต้องไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและได้ผลตามที่ต้องการ โดยเฉพาะการทำศัลยกรรมนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยดังนั้นเราจึงควรศึกษาให้รอบคอบเพราะหากศัลยกรรมไปแล้วเกิดไม่ถูกอกถูกใจมันไม่ใช่แก้ให้กลับมาตรงใจได้ง่ายๆ

สำหรับสาวน้อยสาวใหญ่ที่กำลังเล็งๆ สถานที่คลินิค, โรงพยาบาลหรือสถานบริการศัลยแพทย์นั้นควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญและ เหตุผลข้อมูลที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกศัลยแพทย์ดังนี้

1. เทคนิคการบริการที่มีความพร้อม ได้แก่ ความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละสาขา, ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์, การให้คำปรึกษา และความรู้, การให้คำแนะนำในการใช้ยา และการแจ้งผลวินิจฉัยที่รวดเร็ว และแม่นยำ

2. การเข้าถึงบริการที่สะดวกไม่ยุ่งยาก ในด้านต่างๆ อาทิ การเรียงลำดับการให้บริการผู้ป่วยก่อน-หลัง, ความสะดวกรวดเร็วการการทำบัตร ยื่นบัตร การรับยา การจ่ายเงิน การแนะนำประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษา

3. การบริการ และมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ อาทิ การเอาใจใส่ต่อคนไข้ของสถานพยาบาล การให้บริการที่สุขภาพ และเป็นมิตรต่อผู้ป่วย การให้สิทธิผู้ป่วยที่เท่าเทียมกันหรือการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้สถานพยาบาลบางแห่งอาจดูมีมาตรฐานในการรักษา แต่หากการบริการไม่ดี การเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยไม่ดีก็ถือเป็นสถานพยาบาลไม่ควรเสี่ยงต่อการเลือกใช้ บริการ

4. สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานพยาบาลควรจัดรองรับแก่ผู้มาใช้บริการ ได้แก่ สถานที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ ห้องน้ำ ม้านั่ง น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มาใช้บริการ และญาติผู้มาเยี่ยมซึ่งจะทำให้เกิดรู้สึกประทับใจในสถานบริการตามมา

5. ลักษณะกายภาพของสถานบริการ ลักษณะกายภาพต่างๆ อาทิ รูปแบบอาคาร สีของอาคาร การระบายอากาศ ทางเดิน การจัดสวน ร่มไม้ ความสะอาด เป็นต้น ช่วยให้เกิดความผ่อนคาย ความเชื่อมั่น และแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของสถานพยาบาลแก่ผู้มาใช้บริการได้เช่นกัน

Written by admin

October 16th, 2014 at 7:33 pm